Lyrics of popular songs
and hits of 2022!

Lyrics Mahal Kong Maynila - Kakai Bautista

On this page you can read the lyrics of Mahal Kong Maynila - Kakai Bautista!. Read text and translation from your Android phone, iPhone or PC at any time.
{title} lyrics
  • Artist: Mahal Kong Maynila
  • Song: Kakai Bautista
  • Views: 5
  • Date: 25.01.2023 13:55:27
Lyrics Mahal Kong Maynila - Kakai Bautista
Mahal kong Maynila
Sayo'y hindi mawawalay
Maynila, Maynila
Pangarap kong mabubuhay
Paglingap na walang kapantay