Lyrics of popular songs
and hits of 2022!

Lyrics SAHRA - Fal

On this page you can read the lyrics of SAHRA - Fal!. Read text and translation from your Android phone, iPhone or PC at any time.
{title} lyrics
  • Artist: SAHRA
  • Song: Fal
  • Views: 19
  • Date: 04.02.2023 10:02:39
Lyrics SAHRA - Fal

Sən nə qədər istəsən də
Önümə keçə bilmərsən
Ölümü seçə bilmərsən
Nə qədər bərk getsən də

Sən nə qədər istəsən də
Önümə keçə bilmərsən
Ölümü seçə bilmərsən
Nə qədər bərk getsən də

Çoxusunu salmışam ucuza
Yaralara duz necə cız-bıza
Yığır məni boy amma açmır
Dönmürəm vızıva, gəzirik qız-qıza
İnsanların düşüncəsi verir əziyyət
Səliqəli ləzzət eləyir vəziyyət
Bir dənə də içirəmi bilir əzbər
Düşürük trendlərə təzədən

Kəsmirəm heç kimin qabağını
Çəkmir heç biri marağımı
Bürümür yaş daha yanağımı
Sahra götürmür heç kəsin qınağını

Sən nə qədər istəsən də
Önümə keçə bilmərsən
Ölümü seçə bilmərsən
Nə qədər bərk getsən də

Sən nə qədər istəsən də
Önümə keçə bilmərsən
Ölümü seçə bilmərsən
Nə qədər bərk getsən də

Səp arasına Gizehin
Kafa leş like Üzeyir (wow)
Mami birazcıq küsəyən (shh)
Pussy wet like baseyn

Yanımda latina, arxada Polizei (aha)
Qovaladım ilin 13 ayı
Sie weißt doch es geht nicht ohne Chay
Kein Problem weil ich ihr Kohle zeige
Keçməzdi ağlımdan (ağlımdan)
Qara baxtımdan (baxtımdan)
Xəbərin yox halımdan baby
Çıxacaq nə falımdan?!
Sən nə qədər istəsən də
Önümə keçə bilmərsən
Ölümü seçə bilmərsən
Nə qədər bərk getsən də